Δείκτης UV (UV Index)

Δείκτης UV (UV Index)

Γνωρίζετε ότι… όσο πιο ψηλά βρίσκεται ο ήλιος, τόσο πιο έντονη είναι η UV ακτινοβολία;

Ο δείκτης UV (Ultra – Violet = Υπέρ Ιώδης) είναι  ένα μέγεθος, το οποίο καθιερώθηκε διεθνώς,
ως ένα απλό μέσο έκφρασης της επικινδυνότητας της ηλιακής υπεριώδους ακτινοβολίας.

Η ακτινοβολία έρχεται:

α. απευθείας από τον ήλιο,

β. διάχυτη από τον ουρανό,

γ. από ανακλάσεις.

Το ποσοστό της ανακλώμενης ακτινοβολίας εξαρτάται από το είδος της επιφάνειας του εδάφους.

Εξαιτίας των ανακλάσεων, άτομα που βρίσκονται σε χιονισμένες περιοχές, ή σε αμμώδεις παραλίες, δέχονται περισσότερη ηλιακή ακτινοβολία.


UV-effects_770