Παθήσεις όρασης

Παθήσεις όρασης

ΜΥΩΠΙΑ

Η μυωπία είναι διαθλαστικό σφάλμα του ματιού, κατά την οποία η εικόνα ενός αντικειμένου που εντοπίζεται σε μακρινή απόσταση δεν συγκεντρώνεται στον αμφιβληστροειδή, (χιτώνας στην οπίσθια επιφάνεια του ματιού), όπως είναι το φυσιολογικό αλλά μπροστά από αυτόν.

 

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ
Τα συμπτώματα ενός μύωπα είναι η θολή μακρινή όραση, καθαρή κοντινή κυρίως σε νεαρή ηλικία. Επίσης αυτά τα άτομα έχουνε την τάση να κλείνουν τα μάτια τους για να καθαρίσουν την εικόνα.

 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Η διόρθωση της μυωπίας γίνεται με αρνητικούς φακούς οράσεως ή φακούς επαφής.

 

ΥΠΕΡΜΕΤΡΩΠΙΑ

Η υπερμετρωπία είναι διαθλαστικό σφάλμα του ματιού, κατά την οποία η εικόνα ενός αντικειμένου που εντοπίζεται σε μακρινή απόσταση εφόσον ο οφθαλμός βρίσκεται σε ηρεμία (χαλάρωση της προσαρμογής) δεν συγκεντρώνεται στον αμφιβληστροειδή χιτώνας, όπως είναι το φυσιολογικό αλλά πίσω από αυτόν.

 

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ
Τα συμπτώματα ενός υπερμέτρωπα είναι η θολή κοντινή όραση, καθαρή μακρινή κυρίως σε νεαρή ηλικία όπου υπάρχει εύρος προσαρμογής. Με το πέρας της ηλικίας όπου η προσαρμογή μειώνεται θολώνουν τόσο η μακρινή όσο και η κοντινή όραση.

 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Η διόρθωση της υπερμετρωπίας γίνεται με θετικούς φακούς οράσεως ή φακούς επαφής.

 

ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ

Στον αστιγματισμό η διαθλαστική δύναμη του ματιού διαφέρει στους διάφορους μεσημβρινούς. Το μάτι παρουσιάζει μία ασύμμετρη αμετρωπία σε διαφορετικά επίπεδα του ματιού.
Π.χ. Ένας άνθρωπος που έχει αστιγματισμό και κοιτάζει το γράμμα Ε μπορεί να δει τις οριζόντιες γραμμές καθαρές και την κάθετη θαμπή.

 

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ
Τα συμπτώματα του αστιγματισμού είναι η θολή όραση και η κοπιωπία σε όλες τις αποστάσεις.

 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Η διόρθωση του αστιγματισμού γίνεται με κυλινδρικούς ή σφαιροκυλινδρικούς φακούς ή με ειδικούς τορικούς-αστιγματικούς φακούς επαφής, μαλακούς ή σκληρούς.

 

ΠΡΕΣΒΙΩΠΙΑ

Ο οφθαλμός έχει τη δυνατότητα, με τη σύσπαση ενός μυός (ακτινωτός μυς), να αυξάνει τη διαθλαστική του δύναμη και αυτό επιτυγχάνεται με την αλλαγή της κυρτότητας, του πάχους και της θέσης του φακού, ώστε να εξασφαλίζεται κάθε φορά η καθαρότητα στην κοντινή όραση. Η ικανότητα αυτή του οφθαλμού λέγεται προσαρμογή.
Με την πάροδο της ηλικίας ο φακός του ανθρώπου σκληρύνεται προοδευτικά, με αποτέλεσμα να μειώνεται η ικανότητα προσαρμογής. Τα συμπτώματα αρχίζουν μετά την ηλικία των 40 ετών.

 

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ
Το βασικό σύμπτωμα είναι η θολή όραση για κοντά. Αποτέλεσμα είναι να μην μπορεί να διαβάσει κανείς κοντά ή να “περάσει την βελόνα” ή να δει τον κατάλογο του εστιατορίου ή να δει την ώρα στο ρολόι του ή να δει ένα μήνυμα στο κινητό του.
Η συνήθης κίνηση ενός πρεσβύωπα είναι η απομάκρυνση του κειμένου, τεντώνοντας τα χέρια του για να διαβάσει.
Ένας υπερμέτρωπας θα αποκτήσει πιο γρήγορα πρεσβυωπία συγκριτικά με έναν μύωπα.

 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Η διόρθωση της πρεσβυωπίας επιτυγχάνεται με τη χρήση των κατάλληλων θετικών φακών, μονής εστίασης, κοντινής – μεσαίας απόστασης ( Interview), πολυεστιακών (Varilux) και φακούς επαφής πολυεστιακούς.