Τρόποι για να διευκολύνουν την καθημερινότητάς τους, άτομα με εκφυλισμό ωχράς κηλίδας.

Τρόποι για να διευκολύνουν την καθημερινότητάς τους, άτομα με εκφυλισμό ωχράς κηλίδας.

  • Σε εσωτερικούς χώρους χρειάζεται έντονος φωτισμός, με σωστή κατεύθυνση.
  • Οι συγγενείς και οι ίδιοι να γράφουν με έντονο μαύρο μαρκαδόρο για να είναι τα γράμματα πιο ευδιάκριτα.
  • Προτιμήστε τηλεφωνικές συσκευές με μεγάλου μεγέθους πλήκτρα.