ΦΑΚΟΙ ΗΛΙΟΥ

ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

 ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ UV

Η έκθεση στις ακτίνες UV είναι μια από τις βασικές αιτίες οφθαλμικών παθήσεων.

Κάποιες από τις βλάβες που προκαλούνται είναι μη αναστρέψιμες και μπορεί να οδηγήσουν σε μερική ή και ολική απώλεια της όρασης.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ

 ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΑΣ…

Όλα τα γυαλιά ηλίου δεν προστατεύουν αποτελεσματικά από τις ακτίνες UV.

Ένας έγχρωμος φακός που δεν φιλτράρει 100% τις ακτίνες UV παρέχει μόνο σκίαση, με αποτέλεσμα η κόρη του ματιού να διαστέλλεται και να εισέρχεται στο μάτι μεγαλύτερη ποσότητα ακτινοβολίας UV.

Όλοι οι φακοί ηλίου της Essilor προσφέρουν 100% προστασία από τις ακτίνες UV*.

ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΤΙΑ 

 ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ… 

Τα παιδιά, βρίσκονται τις περισσότερες ώρες της ημέρας σε εξωτερικό χώρο και μάλιστα τις ώρες που οι ακτίνες του ηλίου είναι πιο ισχυρές. Επειδή η ιστολογική τους ανάπτυξη δεν παρέχει την αναμενόμενη «φυσική» προστασία ένα μεγάλο μέρος της UV φτάνει στο επίπεδο του αμφιβληστροειδή. Όσο πιο νωρίς προστατεύσουμε τα μάτια τους τόσο πιο υγιής θα διατηρηθεί η όρασή τους.