MobiluxFar_3_T

MobiluxFar_0_T-

Mobilux Far

Δύο προϊόντα σε ένα! Αν υπάρχει δυσκολία σύγκρισης του ονόματος μιας οδού σε ένα χάρτη και μιας ταμπέλας, δηλαδή μιας μακρινής και μιας κοντινής απόστασης τότε το Moblux Far είναι η ιδανική λύση. Είναι ένας φωτιζόμενος μεγεθυντικός φακός και ένα τηλεσκοπικό σύστημα μαζί.

Οι μεγεθύνσεις είναι για μακριά 2,5x και για κοντά 3,2x.

 

 

  • MobiluxFar_1
  • MobiluxFar_2
  • MobiluxFar_3
  • MobiluxFar_4
  • MobiluxFar_0