ΡΑΠΤΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

LaboClip-LaboMed_man1_370

Αν είναι δύσκολο και κουραστικό

το πλέξιμο, η ζωγραφική,
ο μοντελισμός κλπ.
υπάρχει η λύση στα βοηθήματα της Eschenbach!

Βοηθήματα Χαμηλής Όρασης για Ραπτική, Ζωγραφική, Τεχνικά κλπ.

Μεγεθύνουν τις λεπτομέρειες και κάνουν πιο εύκολη την όραση.

 

 


 

 

maxi-plus_Led_T  maxDetail_1_T  maxDetail-clip_1_T  VarioMax  LaboClip-LaboMed_3  LaboClip-LaboMed_1