GalileiSystem_3_T

GalileiSystem_mono_T

Galilei System

Για μερικούς τύπους παθήσεων, η παρακολούθηση της τηλεόρασης γίνεται όλο και πιο δύσκολη και κοπιαστική. Σε αυτή την περίπτωση ένα τηλεσκοπικό σύστημα προσαρμοσμένο σε γυαλιά είναι άκρως βοηθητικό.

Μεγεθύνσεις: 2x, 2.2x, 2.5x, 3x και 4x.

 

 

  • GalileiSystem_2
  • GalileiSystem_double
  • GalileiSystem_3
  • GalileiSystem_flex2
  • GalileiSystem_1
  • GalileiSystem_mono
  • GalileiSystem_mono_2